Organizácia

Pozvánka na Zážitkový tábor

Stiahnite si Pozvánku na Zážitkový tábor s podrobnými informáciami Pozvánka na tábor 2015-1.termín-zazitkový

Potvrdenie o zdravotnom stave na stiahnutie Potvrdenie o zdravotnom stave 2015

Predbežné ubytovanie detí  Ubytovanie 1.termín

 

Autobusová linka 4.7. o 11:40 z Bratislavy so sprievodom vedúceho tábora Antre – Zuzkou Paulovou BUS linka 11_40

 

Autobusová linka na cestu späť autobusom BUS linka späť Závadka-Bratislava 10_10

Pozvánka na Počítačový tábor

Stiahnite si Pozvánku na Počítačový tábor s podrobnými informáciami Pozvánka na tábor 2015-2.termín-počítačový

Potvrdenie o zdravotnom stave Potvrdenie o zdravotnom stave 2015

Predbežné ubytovanie detí ubytovanie-pc

 

Autobusová linka 12.7. o 9:45 z Bratislavy so sprievodom vedúceho tábora Antre – Martinom Borovanským

spoj Bratislava - Breznospoj Brezno-Závadka

Autobusová linka na cestu späť autobusom BUS linka späť Závadka-Bratislava 10_10

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie cez Internet

Telefonicky na čísle 0905 562 910

Poplatok 195 Eur (185 Eur pre zážitkový tábor) môžete uhradiť v celej sume
alebo na dve splátky: 100 € do 14. dní od prihlásenia a doplatok 95 € (85 €) do 15. júna 2015.

Stiahnite si Príkaz na úhradu v PDF 

Príkaz na úhradu pre Slovensko by mal obsahovať nasledujúce údaje:

  • Názov účtu: PC.ON EDUCATION
  • SWIFT: TATRSKBX
  • IBAN: SK7911000000002621777065
  • Číslo účtu: 2621777065
  • Kód banky: 1100
  • Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (DDMMRRRR)
  • Konštantný symbol: 0308
  • Špecifický symbol: termín začiatku tábora (DDMMRRRR takže 12072015)
  • Doplňujúci údaj: Meno dieťaťa – účastníka tábora (!pozor nie meno rodiča)

Doprava autobusom

Zabezpečíme sprievod v autobusovom Spoji, ktorý vyráža 9.45 z Bratislavy.

Na stanici vás bude čakať lektor Antre.

Cestovné si dieťa zaplatí samo v autobuse, môžete si kúpiť aj miestenku.

http://www.zavadkanadhronom.sk/files2013/autobus_7025021.pdf