Videá

 

Upútavka - Tábor Antre 2009 v Závadke nad Hronom

Zážitkový tábor Antre - pondelok 21.7.2014

Zážitkový tábor Antre - piatok 19.7.2013

Zážitkový tábor Antre - štvrtok 18.7.2013

Zážitkový tábor Antre - streda 17.7.2013

Zážitkový tábor Antre - utorok 16.7.2013

 

Zážitkový tábor Antre - pondelok 15.7.2013

Zážitkový tábor Antre 14.7.2013

Počítačový tábor Antre 12.7.2013

Počítačový tábor Antre 10. 7. 2013 

ANTRE TV

2.turnus 15. - 21.7.2012

táborový dokument

 

Detský počítačový tábor Antre 19.7.2012 - Piatok

Detský počítačový tábor Antre 19.7.2012 - Štvrtok

 

Detský počítačový tábor Antre 18.7.2012 - Streda

Detský počítačový tábor Antre 17.7.2012 - Utorok

Detský počítačový tábor Antre 16.7.2012 - Pondelok

 

Detský počítačový tábor Antre 15.7.2012 - Nedeľa

1. turnus 8. - 14.7.2012

Detský počítačový tábor Antre 13.7.2012 - Piatok

Detský počítačový tábor Antre 12.7.2012 - Štvrtok

 

Detský počítačový tábor Antre 10.7.2012 - Streda

 

Detský počítačový tábor Antre 10.7.2012 - Utorok

 

Detský počítačový tábor Antre 9.7.2012 - Pondelok

 

Detský počítačový tábor Antre 8.7.2012

 

 

Detský počítačový tábor Antre v Moravskom svätom Jáne 1.termín Počítačový tábor Antre 6.7.2011 Moravský Svätý Ján

Počítačový tábor Antre 7.7.2011 Moravský Svätý Ján

Počítačový tábor Antre 8.7.2011 Moravský Svätý Ján

Počítačový tábor Antre 10.7.2011 Moravský Svätý Ján

2.termín Počítačový tábor Antre 11.7.2011 Moravský Svätý Ján

Počítačový tábor Antre 12.7.2011 Moravský Svätý Ján

Počítačový tábor Antre 13.7.2011 Moravský svätý Ján

Počítačový tábor Antre 14.7.2011 Moravský svätý Ján

Počítačový tábor Antre 15.7.2011 Moravský Svätý Ján

Mládežnícky tábor Antre v Závadke nad Hronom